muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Radomian Portret Własny

Za nami wernisaż wystawy „Radomian Portret Własny”, który zgromadził tłumy zainteresowanych. Wystawę będzie można oglądać do połowy stycznia 2022 roku.

 

Na wystawie zaprezentowanych zostało w formie zdjęć i obrazów około 100 portretów najwybitniejszych radomianek i radomian. Wystawa to wyjątkowa opowieść o historii Radomia malowana portretem. - Zwiedzający mogą podziwiać portrety władców związanych z Grodem nad Mleczną, wybitnych przedstawicieli nauki, kultury i sztuki urodzonych w Radomiu lub związanych z Radomiem – mówił Leszek Ruszczyk, dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

 

Wystawa „Radomian Portret Własny” przypomina kultową wystawę „Polaków Portret Własny” Marka Roztworowskiego z 1979r., która została zorganizowana w Muzeum Narodowego w Krakowie. Tytuł radomskiej ekspozycji bezpośrednio nawiązuje do koncepcji wystawy z Krakowa. – Tą wystawą chcemy pokazać wielki Radom. Miasto budowali ludzie i chcemy ich przypomnieć. Tą wystawą rozpoczynamy budowę nowej tożsamości Radomia. W czerwcu 2022 r. otworzymy Muzeum Historii Radomia, które będzie opowiadało o pozytywnej historii naszego miasta. Na ekspozycji zwiedzający zobaczą Radom z nieznanej wcześniej strony. Dla mnie to także była lekcja, a wystawa jest moim debiutem – mówił kurator wystawy Adam Duszyk.

 

Paulina Szymalak-Bugajska, kierownik Działu Sztuki, drugi kurator wystawy, skupiła się na artystach malarzach oraz architektach z XIX wieku, nie tylko twórcach związanych czy urodzonych w Radomiu, ale także tych, którzy pozostawili dzieła i projekty, które wrosły w tkankę i krajobraz miasta. – W mojej części pojawi się Jacek Malczewski, Józef Brandt, a także artyści, którzy tworzyli w ich środowisku. Część osób może być zaskoczona, że z Radomiem jest związanych tyle ważnych osób, które nierzadko powiązania z naszym miastem utraciły. Mam nadzieję, że ta wystawa będzie mocnym impulsem, aby skupić się na twórczości poszczególnych artystów i dalej ich poznawać – mówiła Paulina Szymalak-Bugajska.

 

Część dotycząca środowiska artystycznego Radomia w XX wieku to część należąca do Magdaleny Kołtunowicz. – Skupiłąm się na artystach związanych ze szkołą Wacława Dobrowolskiego. Chcemy, żeby zwiedzający poznali to artystyczne środowisko i dowiedzieli się dużo więcej o historii Radomia i tych wyjątkowych postaciach. Na wyróżnienie na pewno zasługuje Jolanta Owidzka, artysta dość nieznana radomianom, a uważana obok Magdaleny Abakanowicz za jedną z najwybitniejszych twórczyń tkanin monumentalnych. Nie brakuje także znanych nazwisk. Jest Andrzej Wajda, Zwoliński i artyści, którzy niedawno odeszli: Jerzy Kutkowski i Leszek Kwiatkowski – wyjaśniała Magdalena Kołtunowicz.

 

Poza artystami na wystawie zwiedzający zobaczą portrety i autoportrety przemysłowców, pisarzy, reżyserów, polityków, bohaterów walczących o wolną Polskę.

Atrakcją tej wystawy jest zbudowany specjalnie w tym celu „Radomski fotoplastykon”,w którym można obejrzeć fotografie portretowe radomskich mieszczan z II połowy XIX stulecia.

10 października o godz. 12:00 odbędzie się oprowadzanie kuratorskie. Wystawę będzie można oglądać do połowy stycznia 2022 roku.

 

Tego samego dnia otwarta została wystawa „Andrzej Pinno. Wille spiętrzone”. W latach 2000-2006 zbiory muzeum w Radomiu wzbogaciły się o dar przekazany przez prof. Andrzeja Pinno, męża Pani Barbary. Bogatą i różnorodną kolekcję stanowią w większości przedmioty pochodzące z reprezentacyjnej kamienicy Karchów przy pl. Konstytucji 3 maja w Radomiu, zamieszkiwanej przez kilka pokoleń spokrewnionych ze sobą rodzin Karschów, Łagodzińskich i Pinno. Zbiór liczy ponad 1150 pozycji inwentarzowych i nosi nazwę „Kolekcji Rodziny Pinno”. - Utworzenie kolekcji przez Pana Andrzeja Pinno nie byłoby możliwe bez udziału jego żony Barbary, która w pełni popierała jego zamiary i uczestniczyła we wszystkich działaniach związanych z przygotowaniem tego zbioru do przekazania na rzecz muzeum – wymieniał wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski.

 

Za zaangażowanie i wkład w ochronę dziedzictwa i historii Marszałek Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez wicemarszałka Rafała Rajkowskiego wręczył pani Barbarze Pinno Medal „Pro Masovia”.

Pani Barbara Pinno uczestniczyła także w procesie powstawania katalogu. Jest to jeden z nielicznych w muzealnictwie polskim katalogów tak wszechstronne opracowany i opisujący tak bogaty i bardzo różnorodny zbiór. - Choć proces tworzenia katalogu był długi, to nie udałoby się bez zaangażowania muzeum i Samorządu Województwa Mazowieckiego. Na wystawie „Wille spiętrzone” poznacie Państwo koncepcję rozbudowy miast, przygotowaną przez mojego męża Andrzeja, która miała pogodzić indywidualne marzenia o posiadaniu własnego domu z coraz większą potrzebą ograniczania rozrostu suburbiów na rzecz zagęszczonej tkanki miejskiej – mówiła Barbara Pinno.

 

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle