muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Wyzwolenie Radomia

Termin akcji wyzwolenia Radomia wyznaczono na sobotę 2 listopada 1918 roku.  W godzinach porannych dowódca oddziałów w Radomiu ppor. Marjański wraz z 200 członkami POW rozbroił Garnizon armii Austro-Węgier liczący ok. tysiąca oficerów i żołnierzy. Tego dnia przypadały Zaduszki, których ważną częścią była rozpoczynająca się o godz. 10.00 w kościele oo. Bernardynów msza święta za poległych żołnierzy polskich. Po nabożeństwie członkowie Komitetu Pięciu, weterani i społeczność miasta śpiewając m.in. „Warszawiankę”, udali się do gmachu CK Komendy Powiatowej przy ul. Lubelskiej 53. Na balkon wyszedł z biało-czerwoną flagą dr Stanisław Kelles-Krauz., który jako pierwszy przemawiał do zgromadzonych. Po nim głos zabrali Zygmunt Słomiński i ppor. Józef Marjański. W tym dniu nasze miasto odzyskało wolność jako pierwsze w Królestwie Polskim. Nastała suwerenna Republika Radomska z samodzielnym ośrodkiem władzy, z własną administracją i wojskiem.

 

Fot: Ogłoszenie niepodległości 2 listopada 1918 r. Gmach byłej CK (Kreiskommando) Komendy Powiatowej przy ul. Lubelskiej 53. Własność: Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu; nr. inw. MJM.H. 1097/3 

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle