slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
1 2 3 4

Nowy Program Edukacyjny 

2017 / 2018

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu pragnie zaprezentować program edukacyjny, skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego celem ma być popularyzacja wiedzy historycznej, archeologicznej, etnograficznej, przyrodniczej (szczegółowy opis niektórych, wybranych lekcji i warsztatów, poniżej) i plastycznej. 

Edukacja muzealna jest cennym uzupełnieniem zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkołach. Program składa się z lekcji muzealnych prowadzonych przez pracowników wszystkich działów naszego Muzeum. 
Podczas lekcji wiedza przekazywana jest uczniom poprzez różnego rodzaju prelekcje, pokazy praktyczne, prace z dziełami sztuki i zabytkami oraz z wykorzystaniem różnorodnych multimediów. 

Każda z lekcji trwa od 45 do 60 min, a grupa biorąca w niej udział nie może przekraczać 30 osób. Udział w lekcjach jest odpłatny i wynosi 6 PLN za osobę
Prosimy o rezerwację terminu lekcji z dwutygodniowym wyprzedzeniem pod nr 
tel. 48 36 25 694
. 
W przypadku odwołania lekcji z niezależnych od Muzeum powodów (choroba prelegenta itp
.) szkoła zostanie poinformowana wcześniej o tym fakcie.   


Serdecznie zapraszamy do udziału w programie :) 

Zachęcamy do udziału w nowych warsztatach:1. "Lalki motanki" - warsztaty robienia własnoręcznie lalek z kawałków tkanin, nici i drewna, wzrorowanych na słowiańskich laleczkach spełniających życzenia i chroniących domostwa. W tworzeniu uczestniczć mogą dzieci oraz młodzież (w przedziale wiekowym od przedszkola do gimnazjum).
Warsztaty poprzedzone są oglaaniem wystawy archeologicznej "Zanim powstało miasto".

 

 
 

 

2. Nowe warsztaty przyrodnicze "Orły, sowy i sokoły.. czyli skrzydlaci myśliwi" dla dzieci od przedszkola do 3 klasy podstawówki. (Dla starszych klas szkół podstawowych oraz  liceów przewidzino tożsamą tematycznie lekcję muzealną pt.: "Ptaki Drapieżne"). Zajęcia składają się z prelekcji o dziennych i nocnych ptasich drapieżcach oraz aktywności manualnej polegajacej na wykonywaniu z materiałów plastycznych postaci sów i innych ptaków.

  

 
 


 3. Drewniany zwierzyniec - uczestnicy zajęć ozdabiają przy użyciu róznych technik i materiałów drewniane zwierzatka. Warsztaty poprzedzone krótkim zwiedzaniem Działu Przyrody, skierowane do dzieci młodszych (przedszkola i młodsze klasy szkoły podstawowej). 4.Początkujacy BalsamistaBalsamista (PDF)

Maski (PDF)

 
WARSZTATY DZIAŁU PRZYRODY:


Czystość VS Brud
warsztaty mydlarskie

(przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja)

 

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z technologią wytwarzania różnych rodzajów mydeł oraz wykonają samodzielnie zapachowe, ozdobne (jednak w pełni użytkowe) mydło glicerynowe, które stanowić będzie równocześnie podarek/pamiątkę po odbytych warsztatach.

Prowadzący zapozna uczestników z historią higieny w Polsce i na świecie, w kontekście różnych kultur, religii, i na tle wydarzeń historycznych. Opisze jej biologiczne uwarunkowania, konsekwencje jej braku, metody i środki jej utrzymywania na przestrzeni dziejów oraz ewolucję i znaczenie samego pojęcia higieny. Jak postrzegali je starożytni, jak ludzie średniowiecza i jaką drogę przeszła ludzka mentalność i wiedza by dojrzeć do współczesnego rozumienia higieny jako skutecznego sposobu walki o życie ze śmiercią. Śmiercią czającą się w brudzie pod postacią nazwanych i nienazwanych  bakterii, wirusów, substancji.  

 

Śladami Smoka Wawelskiego

(przedszkola, kl. 0, I-III szkół podstawowych)

 

Warsztaty polegające na samodzielnym wykonaniu imitacji ichnoskamieniałości (skamieniałego śladu) dinozaura, w postaci pamiątkowego „medalu znalazcy”.  W przerwie koniecznej na utwardzenie wspomnianej pamiątki, przeprowadzana jest krótka multimedialna prelekcja na temat rodzajów odnajdywanych w Polsce i regionie śladów, sposobów ich powstawania, gatunków  dinozaurów które je pozostawiły, oraz sensacyjnych odkryć paleontologicznych ostatnich lat. Dwa kilkuminutowe filmiki zaznajamiają dzieci z faktem i przebiegiem zagłady świata dinozaurów a także przedstawiają zabawną historię przygód małego tyranozaura. W oczekiwaniu na odbiór ‘medalów znalazcy”  grupa zwiedza także wystawę „Geologia i paleontologia regionu radomskiego”  z interaktywnymi, ruchomymi modelami dinozaurów – roślinożernego dryozaura i drapieżnych syntarsów (magnapnozaurów).

 


 


LEKCJE DZIAŁU PRZYRODY:


   Radomskie dinozaury

( IV-VIII kl. szkół podstawowych, szkoły średnie ) 


Wykład w oparciu o prezentację multimedialną ukazujący przegląd najbardziej znaczących odkryć paleontologicznych z regionu radomskiego (Zapniów, Wierzbica, Błaziny, itd.) oraz najświeższe doniesienia naukowe zmieniające diametralnie dotychczasowe poglądy na tryb życia, biologię i systematykę zwierząt mezozoicznych. 

  


Tajemniczy świat owadów

( IV-VIII kl. szkół podstawowych, szkoły średnie ) 

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną ukazujący najbardziej niezwykłe, spektakularne, ciekawe i zaskakujące przykłady budowy, biologii, zachowań socjalnych, rozrodczych, odżywiania, motoryki, itp. etc. - najliczniejszej gatunkowo i liczebnie gromady królestwa zwierząt , czyli owadów.

Zwierzęta w mieście - Radom

( IV-VIII kl. szkół podstawowych, szkoły średnie ) 
Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiający gatunki zwierząt synantropijnych, bytujących w naszym mieście. Ich strategie przeżycia , środowiska, miejsca rozrodu oraz wpływ człowieka na kształt, strukturę i liczebność ich populacji, a także status ochronny i działania podejmowane w ramach zachowania ww. gatunków.

 
 

 Ptaki drapieżne

( IV-VIII kl. szkół podstawowych, szkoły średnie )

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiający gatunki ptaków drapieżnych występujące w Polsce i regionie radomskim, definicje drapieżnictwa, przystosowania morfologiczne i anatomiczne do tego typu odżywiania, strategie polowań, status ochronny oraz zagrożenia płynące dla nich z uwagi na postępującą antropopresję.


       

 Pory roku w życiu ptaków 
(wiosna, lato, jesień, zima)

( IV-VIII kl. szkół podstawowych, szkoły średnie ) 

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiający biologię avifauny krajowej – gatunki lęgowe,  przelotne,  inwazyjne,  koczujące, na tle zmian klimatycznych związanych z kolejnymi porami roku
Wędrówki ptaków

( IV-VIII kl. szkół podstawowych, szkoły średnie ) 

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiający gatunki i grupy ptaków podejmujących sezonowe wędrówki, ich trasy i terminy przelotów, sposoby lotu i orientacji w przestrzeni, a także metody badawcze służące do badań tras ich migracji.
  Dokarmianie ptaków 

(przedszkola, kl. 0, I-III szkół podstawowych)

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przybliżający prawidłowe metody dokarmiania ptaków, typy karmników, rodzaje stosowanej karmy w zależności od gatunku, terminy, miejsca i częstotliwość jej wykładania, a także przegląd gatunkowy ptasich bywalców karmnikowych stołówek.

 ULOTKA INFORMACYJNA PROGRAMU

(w treści pozostałe tematy lekcji)

 

kliknij i.........

pobierz ulotkę (plik pdf)

  

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
26-600 Radom, Rynek 11
tel: 48 362 43 29 czynny całą dobę, 48 362 21 14,
48 362 56 94 - zgłaszanie grup
fax: 48 362 34 81
NIP: 796-007-85-13

„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

unia europejska - program regionalny