slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
1 2 3 4

Nowy Program Edukacyjny 

2016 / 2017

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu pragnie zaprezentować program edukacyjny, skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego celem ma być popularyzacja wiedzy historycznej, archeologicznej, etnograficznej, przyrodniczej (szczegółowy opis niektórych, wybranych lekcji i warsztatów, poniżej) i plastycznej. 

Edukacja muzealna jest cennym uzupełnieniem zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkołach. Program składa się z lekcji muzealnych prowadzonych przez pracowników wszystkich działów naszego Muzeum. 
Podczas lekcji wiedza przekazywana jest uczniom poprzez różnego rodzaju prelekcje, pokazy praktyczne, prace z dziełami sztuki i zabytkami oraz z wykorzystaniem różnorodnych multimediów. 

Każda z lekcji trwa od 45 do 60 min, a grupa biorąca w niej udział nie może przekraczać 30 osób. Udział w lekcjach jest odpłatny i wynosi 6 PLN za osobę
Prosimy o rezerwację terminu lekcji z dwutygodniowym wyprzedzeniem pod nr 
tel. 48 36 25 694
. 
W przypadku odwołania lekcji z niezależnych od Muzeum powodów (choroba prelegenta itp
.) szkoła zostanie poinformowana wcześniej o tym fakcie.   


Serdecznie zapraszamy do udziału w programie :)
 
Zachęcamy do udziału w nowych warsztatach:

1. "Tworzenie światów fantastycznych" - pełnych niezwykłych, kolorowych stworów. W tworzeniu uczestniczy grupa dzieci (w przedziale wiekowym od przedszkola do gimnazjum). Działanie artystyczne będzie miało charakter spontaniczny. Nie narzucamy uczestnikom żadnych ograniczeń. Każda technika jest dopuszczalna. Grupa tworzy kolaż , możliwe jest posługiwanie się farbami, wyklejanie, wydzieranki, wyklejanie plasteliną (mamy piórka, farby, plastelinę, papier kolorowy, bibułę, wełnę). Młodzi ludzie będą mogli się przekonać, że każdy może być Ociepką czy Nikiforem. Wystarczy uruchomić wyobraźnię i własny potencjał kreatywności. Bo przecież każdy z nas, bez względu na skalę talentu go posiada.

 

 

2. "Mój fantastyczny świat "- zajęcia plastyczne w wersji indywidualnej. Po obejrzeniu dzieł artystów nieprofesjonalnych na wystawie "Poza kanonem. sztuka bez dyplomu" każde dziecko otrzymuje kartkę papieru (A4 lub A3) i samodzienie, dowolna techniką wykonuje obraz.  Może on być inspirowany tym, co jest eksponowane na wystawie, może być przelaniem na papier światów fantastycznych w całości wyimaginowanych przez uczestników zajęć.

 

 

3. Nowe warsztaty przyrodnicze "Orły, sowy i sokoły.. czyli skrzydlaci myśliwi" dla dzieci od przedszkola do 3 klasy podstawówki. (Dla starszych klas szkół podstawowych oraz  liceów przewidzino tożsamą tematycznie lekcję muzealną pt.: "Ptaki Drapieżne"). Zajęcia składają się z prelekcji o dziennych i nocnych ptasich drapieżcach oraz aktywności manualnej polegajacej na wykonywaniu z materiałów plastycznych postaci sów i innych ptaków.

  

 
 
Balsamista (PDF)Głowki cukrowe (PDF)Maski (PDF)

 
WARSZTATY DZIAŁU PRZYRODY:


Czystość VS Brud
warsztaty mydlarskie

(przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja)

 

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z technologią wytwarzania różnych rodzajów mydeł oraz wykonają samodzielnie zapachowe, ozdobne (jednak w pełni użytkowe) mydło glicerynowe, które stanowić będzie równocześnie podarek/pamiątkę po odbytych warsztatach.

Prowadzący zapozna uczestników z historią higieny w Polsce i na świecie, w kontekście różnych kultur, religii, i na tle wydarzeń historycznych. Opisze jej biologiczne uwarunkowania, konsekwencje jej braku, metody i środki jej utrzymywania na przestrzeni dziejów oraz ewolucję i znaczenie samego pojęcia higieny. Jak postrzegali je starożytni, jak ludzie średniowiecza i jaką drogę przeszła ludzka mentalność i wiedza by dojrzeć do współczesnego rozumienia higieny jako skutecznego sposobu walki o życie ze śmiercią. Śmiercią czającą się w brudzie pod postacią nazwanych i nienazwanych  bakterii, wirusów, substancji.  

 

Śladami Smoka Wawelskiego

(przedszkola, kl. 0, I-III szkół podstawowych)

 

Warsztaty polegające na samodzielnym wykonaniu imitacji ichnoskamieniałości (skamieniałego śladu) dinozaura, w postaci pamiątkowego „medalu znalazcy”.  W przerwie koniecznej na utwardzenie wspomnianej pamiątki, przeprowadzana jest krótka multimedialna prelekcja na temat rodzajów odnajdywanych w Polsce i regionie śladów, sposobów ich powstawania, gatunków  dinozaurów które je pozostawiły, oraz sensacyjnych odkryć paleontologicznych ostatnich lat. Dwa kilkuminutowe filmiki zaznajamiają dzieci z faktem i przebiegiem zagłady świata dinozaurów a także przedstawiają zabawną historię przygód małego tyranozaura. W oczekiwaniu na odbiór ‘medalów znalazcy”  grupa zwiedza także wystawę „Geologia i paleontologia regionu radomskiego”  z interaktywnymi, ruchomymi modelami dinozaurów – roślinożernego dryozaura i drapieżnych syntarsów (magnapnozaurów).

 


 


LEKCJE DZIAŁU PRZYRODY:


   Radomskie dinozaury

( IV-VIII kl. szkół podstawowych, szkoły średnie ) 


Wykład w oparciu o prezentację multimedialną ukazujący przegląd najbardziej znaczących odkryć paleontologicznych z regionu radomskiego (Zapniów, Wierzbica, Błaziny, itd.) oraz najświeższe doniesienia naukowe zmieniające diametralnie dotychczasowe poglądy na tryb życia, biologię i systematykę zwierząt mezozoicznych. 

  


Tajemniczy świat owadów

( IV-VIII kl. szkół podstawowych, szkoły średnie ) 

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną ukazujący najbardziej niezwykłe, spektakularne, ciekawe i zaskakujące przykłady budowy, biologii, zachowań socjalnych, rozrodczych, odżywiania, motoryki, itp. etc. - najliczniejszej gatunkowo i liczebnie gromady królestwa zwierząt , czyli owadów.

Zwierzęta w mieście - Radom

( IV-VIII kl. szkół podstawowych, szkoły średnie ) 
Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiający gatunki zwierząt synantropijnych, bytujących w naszym mieście. Ich strategie przeżycia , środowiska, miejsca rozrodu oraz wpływ człowieka na kształt, strukturę i liczebność ich populacji, a także status ochronny i działania podejmowane w ramach zachowania ww. gatunków.

 
 

 Ptaki drapieżne

( IV-VIII kl. szkół podstawowych, szkoły średnie )

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiający gatunki ptaków drapieżnych występujące w Polsce i regionie radomskim, definicje drapieżnictwa, przystosowania morfologiczne i anatomiczne do tego typu odżywiania, strategie polowań, status ochronny oraz zagrożenia płynące dla nich z uwagi na postępującą antropopresję.


       

 Pory roku w życiu ptaków 
(wiosna, lato, jesień, zima)

( IV-VIII kl. szkół podstawowych, szkoły średnie ) 

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiający biologię avifauny krajowej – gatunki lęgowe,  przelotne,  inwazyjne,  koczujące, na tle zmian klimatycznych związanych z kolejnymi porami roku
Wędrówki ptaków

( IV-VIII kl. szkół podstawowych, szkoły średnie ) 

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiający gatunki i grupy ptaków podejmujących sezonowe wędrówki, ich trasy i terminy przelotów, sposoby lotu i orientacji w przestrzeni, a także metody badawcze służące do badań tras ich migracji.
  Dokarmianie ptaków 

(przedszkola, kl. 0, I-III szkół podstawowych)

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przybliżający prawidłowe metody dokarmiania ptaków, typy karmników, rodzaje stosowanej karmy w zależności od gatunku, terminy, miejsca i częstotliwość jej wykładania, a także przegląd gatunkowy ptasich bywalców karmnikowych stołówek.

 ULOTKA INFORMACYJNA PROGRAMU

(w treści pozostałe tematy lekcji)

 

kliknij i.........

pobierz ulotkę (plik pdf)

  

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
26-600 Radom, Rynek 11
tel: 48 362 43 29 czynny całą dobę, 48 362 21 14,
48 362 56 94 - zgłaszanie grup
fax: 48 362 34 81
NIP: 796-007-85-13

„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

unia europejska - program regionalny