slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
1 2 3 4

 

Dział Sztuki Dawnej

 

Kierownik:  mgr Paulina Szymalak-Bugajska
Pracownicy:  mgr Magdalena Nosowska, mgr Małgorzata Mordzińska, Barbara Ścibisz

 

 

 Dział Sztuki Dawnej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu posiada 27777 obiektów. W skład kolekcji wchodzi: malarstwo, grafika, rzeźba, rzemiosło artystyczne, a także dokumentacja sztuk plastycznych.

 


Zbiory Działu Sztuki swoje poczatki zawdzięczają ks. Janowi Wiśniewskiemu, kolekcjonerowi radomskiemu, który w 1913 r. wyjeżdżając na stałe z Radomia przekazał swój zbiór Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu. W czasie II Wojny Światowej zbiory ks. Jana Wiśniewskiego zostały w 95% rozproszone i zagrabione.

 Jacek Malczewski "Portret mężczyzny", 1913

 

W okresie powojennym, a w szczególnie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w ramach planowanych zakupów pozyskano dla zbiorów Działu Sztuki wiele cennych obiektów. Trzon kolekcji stanowi malarstwo polskie XIX i XX wieku.
   Henryk Stażewski "Martwa natura", ok. 1923

 

Malarstwo XIX - wieczne reprezentują prace artystów związanych ze środowiskiem warszawskim, takich jak W. Gerson, F. Kostrzewski, R. Hadziewicz.


 

 

Jacek Malczewski "Zatruta studnia z chimerą", 1905

 

"Polscy monachijczycy" prezentowani są obrazami W. Maleckiego, J. Chełmońskiego, W. Czachórskiego, Wł. Łosia, J. Brandta, artysty związanego rodzinnie z Radomiem.

 Józef Brandt "Orońsko"

 

Interesująco przedstawia się także zbiór z okresu modernizmu. W kolekcji znajdują się obrazy J. Stanisławskiego, L. Wyczółkowskiego, S. Wyspiańskiego, W. Weissa, K. Krzyżanowskiego.

 
Leon Wyczółkowski "Ogród", ok. 1904

 

Z racji rodzinnych więzów z Radomiem w zbiorach najpełniej reprezentowany jest Jacek Malczewski, najwybitniejszy przedstawiciel nurtu symbolicznego. W zbiorach znajduje się 40 obrazów artysty, w tym tak wybitnych jak "Zatruta studnia z chimerą", "Autoportret z muzą", "Zatruta studnia z autoportretem".


 

 


Jacek Malczewski "Autoportret z muzą"
1908, olej, płótno


 

Obrazy T. Axentowicza, F. Pautscha, K. Sichulskiego, są wyrazem fascynacji folklorem i obyczajami wsi, tak charakterystycznej dla sztuki Młodej Polski.

 Józef Brandt "Pejzaż z Orońska", ok. 1875

 

Dwudziestolecie międzywojenne prezentuje kilka wybitnych indywidualności twórczych takich jak: S. I. Witkiewicz, Z. Waliszewski, Z. Pronaszko, H. Stażewski, A. Marczyński.

 

 Zbigniew Pronaszko  "Portret żony"

 

Zbiory Rysunków i Grafiki obejmują 646 rysunków, grafik, akwarel, pasteli od XVII do XX wieku. Przeważają dzieła autorów polskich. Szczególnie cenny i liczny zespół stanowią rysunki J. Brandta i J. Malczewskiego. Unikalnym eksponatem jest rysunek Fryderyka Chopina "Portret Samuela Bogumiła Lindego".
   Józef Chełmoński "Orka", ok. 1896

 

Z grafiki najcenniejsze są akwaforty W. Hollara przedstawiające stroje kobiece oraz miedzioryty Dahlberga "Król szwedzki przyjmuje legata polskiego pod Kołem" i "Wojska szwedzkie pod Zawichostem w 1657 roku".

 

 Stanisław Wyspiański "Dziewczynka"
  1904, papier, pastel

 
 

Rzemiosło artystyczne liczy 235 pozycji. Przeważającą część zbioru stanowi ceramika wytwórni polskich i obcych, z czego najciekawsze i bardzo rzadkie są talerze fajansowe z fabryki w Jedlni i fabryki Sunderlanda w Iłży. Osobną grtupę stanowią XVIII i XIX - wieczne meble. W kolekcji znajdują się także srebra, szkło i tkaniny.  

 

 Zygmunt Waliszewski "Portret Cecylii Tołłoczko"
1923, olej, płótno

 

   

Na kolekcję rzeźby składa się 49 pozycji bardzo zróżnicowanych chronologicznie. Są to między innymi: XVI - wieczna szafa środkowa ołtarza gotyckiego, rzeźby J. Tatarkiewicza "Popiersie Samuela Bogumiła Lindego", "Popiersie Stanisława Kostki Potockiego", W. Oleszczyńskiego "Popiersie Tadeusza Tyszkiewicza" oraz XX - wieczne prace B. Zwolińskiego, najwybitniejszego rzeźbiarza związanego z Radomiem.

 

Dokumentacja sztuk plastycznych liczy 772 pozycje. Składa się nań dokumentacja fotograficzna obrazów J. Brandta tworzonych w Monachium i w Orońsku, korespondencja rodzinna i artstyczna J. Brandta i J. Malczewskiego, a także materiały ikonograficzne związane z rodziną Pruszaków i Gombrowiczów.

 

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
26-600 Radom, Rynek 11
tel: 48 362 43 29 czynny całą dobę, 48 362 21 14,
48 362 56 94 - zgłaszanie grup
fax: 48 362 34 81
NIP: 796-007-85-13

„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

unia europejska - program regionalny