slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
1 2 3 4

Zapraszamy na nową wystawę "Poza kanonem. Sztuka bez dyplomu. Z kolekcji Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu". Wystawa prezentowana jest w Domach Gąski i Esterki. Czynna do czerwca 2017 r.
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zapraszają nauczycieli
języka polskiego, przedmiotów artystycznych, wiedzy o kulturze, historii, geografii oraz katechetów na konferencję interdyscyplinarną:„Od obrzędowości i ceremoniału pogrzebowego w historii i kulturze po szacunek do śmierci w procesie wychowania do wartości”,

która odbędzie się
dnia 8 listopada o g. 14.30 w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, ul. Rynek 11.Celem konferencji jest aktywizacja kulturalna środowiska szkolnego i promocja nowej wielowątkowej wystawy o dużym potencjale dydaktycznym otwartej dla zwiedzających w Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

Program konferencji:

14.30-14.35 - Powitanie uczestników – Adam Zieleziński dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego

14.35-14.50 - Programy doskonalenia nauczycieli Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli - Edyta Wójcik dyrektor RODoN

14.50-15.00 - Propozycje Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z zakresu edukacji humanistycznej, kulturalnej i filmowej – Bogusław Tundzios kierownik MSCDN Wydział w Radomiu

15.00-16.30 - Oprowadzenie po wystawie: „Oswoić nieuniknione, przybliżyć nieznane. Obrzędowość i ceremoniał pogrzebowy na przestrzeni dziejów i kultur” (podział grupy przedmiotowe:

gr I. - nauczyciele języka polskiego, przedmiotów artystycznych, wiedzy o kulturze, katecheci;

gr. II - nauczyciele historii i geografii)

16.30-16.45 - przerwa kawowa

16.45-17.25 - sesja warsztatowa poświęcona edukacyjnemu potencjałowi wystawy- propozycje metodyczne:

gr.I - nauczyciele języka polskiego, przedmiotów artystycznych, wiedzy o kulturze i katecheci - Anna Równy nauczyciel konsultant MSCDN, Joanna Siemiątkowska doradca metodyczny RODoN,

gr.II - nauczyciele historii i geografii -Agnieszka Rdzanek doradca metodyczny RODoN, Beata Majewska doradca metodyczny RODoN.

17.25-17.30 - Zakończenie konferencji

Prosimy o zapisy do 3 listopada 2016r. poprzez panel MSCDN.    
Zapraszamy na otwarcie wystawy
"Oswoić nieuniknione, przyblizyć nieznane. Obrzedowość i ceremoniał pogrzebowy na przestrzeni dziejów i kultur",
które odbędzie sie 4 listopada, o godz. 17.00
w gmachu głównym muzeum, Rynek 11.


Kampania „60+Kultura”

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
26-600 Radom, Rynek 11
tel: 48 362 43 29 czynny całą dobę, 48 362 21 14,
48 362 56 94 - zgłaszanie grup
fax: 48 362 34 81
NIP: 796-007-85-13

„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

unia europejska - program regionalny