slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
1 2 3 4

Muzeum im. Jacka Malczewskiego z przyjemnością zawiadamia, że bierze udzial w akcji "Polska - zobacz więcej. Weekend za pół ceny". W dniach 9-11 marca zapraszamy do zakupu naszych biletów za połowę ceny. Jednocześnie przypominamy, że w niedzielę 11 marca, wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny (jak w każdą niedzielę).Niedziela z archeologią (PDF)


Wykłady (PDF)


Koncerty (PDF)

Od 1 grudnia 2017 roku w  Domu Gąski i Esterki  prezentowana będzie planszowa wystawa pt. Drewniane skarby archeologiczne świadectwem użytkowania drzew i krzewów w średniowiecznym gospodarstwie domowym.

Ekspozycja powstała  w ramach  naukowego projektu  pt. Środowisko i technologiczne uwarunkowania doboru surowca drzewnego w polskich grodach i ośrodkach wczesnomiejskich w średniowieczu – analiza ksylologiczna przedmiotów użytkowych   finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2014/13/N/ST10/04881) .

 

Autorka wystawy Katarzyna Cywa pracownik  i  doktorantka Zakładu Paleobotaniki Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie prezentuje  wyniki  badań średniowiecznych przedmiotów codziennego użytku z różnych części ziem polskich, w tym także z  Radomia.

Jest to barwna i niezwykle interesująca opowieść o tym jak  nasi przodkowie potrafili wykorzystać zasoby środowiska,  w którym żyli. Przynosi odpowiedź jakie gatunki były powszechnie wykorzystywane przez średniowieczne rzemiosło, ale także  dlaczego. Pojawiają się także informacje dotyczące  wierzeń związanych z rolą poszczególnych drzew ze sferą kultury duchowej. 

Wystawę wzbogacą, rzadko spotykane w na wykopaliskach drewniane zabytki: przedmioty codziennego użytku, naczynia,  narzędzia  – zabytki pozyskane w czasie badań wykopaliskowych wczesnośredniowiecznego ośrodka osadniczego  nad Mleczną i terenu Miasta Kazimierzowskiego. Własność Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

 Materiałem poglądowym będą fragmenty drzew z widocznymi przekrojami pni, które zostaną wypożyczone z Izby Dydaktycznej Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Augustowie.

Pod mikroskopem będzie można samodzielnie obejrzeć preparaty tkanek drzew, gatunków reprezentowanych na wystawie.

W czasie trwania obecnej wystawy odbędzie się spotkanie z Katarzyną Cywą: wykład z prezentacją multimedialną i zajęcia warsztatowe z mikroskopem.

 

Wystawa jest początkiem cyklu: Skarby i tajemnice Piotrówki – spotkania z badaczami najstarszego Radomia i prezentacje wyników ich badań w postaci niewielkich wystaw. Partner projektu: prof. Dariusz Kupisz z Zespołu Naukowego do Badań Dziejów Radomia

 

 Od 15 listopada br. zapraszamy zwiedzających  - muzeum będzie czynne.

Od 2 listopada będą sie odbywać zajęcia edukacyjne i warsztatowe, zapisy pod nr telefonu 483625694
 
MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
26-600 Radom, Rynek 11
tel: 48 362 43 29 czynny całą dobę, 48 362 21 14,
48 362 56 94 - zgłaszanie grup
fax: 48 362 34 81
NIP: 796-007-85-13

„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

unia europejska - program regionalny