muzeum radom bip

Zakup specjalistycznego samochodu ciężarowego dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Znak sprawy  MJM-III-ZP.26-2/D/2019                                                                                                               

Radom dn. 01.08.2019r

Zakup specjalistycznego samochodu ciężarowego dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY  PRZEPROWADZANY ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2018 R., POZ. 1986 ZE ZM.)

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
http://radom.whitetaxi.pl/ http://www.nextit.com.pl/ http://www.lucz-bud.com.pl/ http://kulturaisztuka.pl/ http://www.itdot.pl/ http://news.hotelnihilnovi.pl/ www.4art.pl/ http://www.artservice.pl/ http://www.artinhouse.pl/ http://www.rafil.pl/ http://www.kombud.com.pl/ http://www.wacyn.com.pl/ http://binkowski.suzuki.pl/auto http://www.blu.com.pl/salony/radom http://www.paluchgroup.pl/
tło e-riders motocykle