muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

"Cyfrowy symbolizm. Zero-jedynkowy świat Muzeum Malczewskiego"

W październiku 2019 roku rozpoczął się projekt pt. "Cyfrowy symbolizm. Zero-jedynkowy świat Muzeum Malczewskiego" o numerze identyfikacyjnym 2019-1-PL01-KA104-062602.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” w latach 2014-2020 oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Celem projektu  jest przygotowanie pracowników do wprowadzenia szeroko pojętej technologii cyfrowej do naszego Muzeum. Dzięki pozyskaniu przez uczestników projektu umiejętności posługiwania się nowymi technologiami ICT muzeum dostosuje się do potrzeb międzynarodowych w dziedzinie muzealnictwa oraz wystawiennictwa, a także przeprowadzanych na co dzień lekcji muzealnych.

Dzięki wdrożeniu najnowocześniejszych technologii zwiedzający będą mogli nie tylko odwiedzić oddziały MJM o każdej porze, z dowolnego miejsca, w wybrany przez siebie sposób, ale także lepiej poznać interesujące go obiekty muzealne.

 

Uczestnicy projektu wezmą udział w kursach metodycznych dotyczących nowych technologii prowadzonych przez Europass Teachers Academy w Hiszpanii (dla 10 osób) oraz w wyjazdach do muzeów europejskich, które przeszły proces cyfryzacji.

 

Dzięki możliwości realizacji założeń projektu, "Cyfrowy symbolizm..." realne stanie się otwarcie MJM na szerszą grupę zwiedzających poprzez udostępnienie zbiorów on line, odświeżenie oferty wystawienniczej wzbogaconej o nowe technologie oraz dostosowanego do wystaw nowego programu edukacyjnego dostępnego dla bardziej zróżnicowanej grupy odbiorców.

Dzięki obserwacjom pracy w innych muzeach uczestnicy projektu pozyskają wiedzę, którą wykorzystają w przyszłości w procesie digitalizacji zgodnego ze standardami europejskimi. Będzie to również okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk ze specjalistami z zagranicznych Muzeów i Instytucji oraz możliwość przeniesienia na potrzeby MJM dobrych wzorców i sprawdzonych praktyk, z wdrażaniem nowych technologii do przestrzeni muzealnej.

 

 

Kwota dofinansowania:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – 21 250,00 EUR

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle