muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Zakup gablot ekspozycyjnych na potrzeby tworzenia wystaw w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w 2022r. otrzymało dotację celową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie: 394 767,27 złotych na realizację zadania pn.: „Zakup gablot ekspozycyjnych na potrzeby tworzenia wystaw w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”.

 

W ramach powyższego zadania Muzeum zakupiło 44 ekspozycyjne gabloty.

 

Zakupione gabloty znacznie uzupełniły instalacje wystawiennicze oraz zwiększają bezpieczeństwo pod względem uszkodzenia, kradzieży, zniszczenia dzieł sztuki eksponowanych w muzeum na wystawach zarówno czasowych jak i stałych. Jednym z ważniejszych celów jest osiągnięcie odpowiedniej formy prezentacji dzieł sztuki co znacznie zwiększa przejrzystość i czytelność organizowanych wystaw. Spodziewanym rezultatem tego projektu jest osiągnięcie lepszego odbioru i łatwiejszego zrozumienia poruszanych tematów przedstawianych w całym okresie trwania wystaw.

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle