muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Kurs metodyczy w Europass Teachers Academy w Barcelonie.

W ramach projektu "Cyfrowy symbolizm. Zero-jedynkowy świat Muzeum Malczewskiego" o numerze identyfikacyjnym POWERAE-2019-1-PL01-KA-104-062602 od 02-09.05.2021 roku czworo pracowników naszego muzeum ukończyło kurs metodyczny prowadzony przez Europass Teachers Academy w Hiszpanii.  Tematyką kursu było:  „Tablety i smartfony: używanie narzędzi mobilnych jako narzędzi edukacyjnych”, na którym zdobyli umiejętność wykorzystywania programów i aplikacji w celach edukacyjnych.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” w latach 2014-2020 oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

i

 

Autor zdjęć: Ilona Pulnar-Ferdjan

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle