muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

"Cyfrowy symbolizm. Zero-jedynkowy świat Muzeum Malczewskiego"

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu od 2019 roku realizuje projekt pt. „Cyfrowy symbolizm. Zero-jedynkowy świat Muzeum Malczewskiego" o numerze identyfikacyjnym POWERAE-2019-1-PL01-KA-104-062602 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”  oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Celem projektu było przygotowanie pracowników muzeum do wprowadzenia szeroko pojętej technologii cyfrowej, która odbyła się na  kilku płaszczyznach. W pierwszej części projektu pracownicy/edukatorzy wzięli udział w zagranicznych kursach metodycznych prowadzonych przez Europass Teachers Academy w Hiszpanii. Podczas szkoleń zapoznali się z nowymi technikami nauczania wykorzystującymi narzędzia cyfrowe w procesie edukacji, m.in. tworzenie filmów, zdjęć cyfrowych oraz wykorzystywanie aplikacji podczas zajęć edukacyjnych.

W drugiej części projektu sześcioro pracowników wzięło udział w obserwacjach pracy trzech muzeów Kunsthistorisches Museum, Weltmuseum oraz Volkskundemuseum we Wiedniu.

Dzięki obserwacjom pracy w innych muzeach uczestnicy projektu pozyskali wiedzę, którą wykorzystają w przyszłości w procesie szeroko pojętej digitalizacji zgodnego ze standardami europejskimi. Była to również okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk ze specjalistami z zagranicznych Muzeów oraz możliwość przeniesienia na potrzeby MJM dobrych wzorców i sprawdzonych praktyk, z wdrażaniem nowych technologii do przestrzeni muzealnej.

Pozyskane przez uczestników projektu umiejętności posługiwania się nowymi technologiami ICT muzeum dostosuje się do potrzeb międzynarodowych w dziedzinie muzealnictwa oraz wystawiennictwa, a także przeprowadzanych na co dzień lekcji muzealnych oraz warsztatów. Dzięki wdrożeniu najnowocześniejszych technologii zwiedzający będą mogli nie tylko odwiedzić oddziały MJM o każdej porze, z dowolnego miejsca, w wybrany przez siebie sposób, ale także lepiej poznać interesujące go obiekty muzealne.

Realne stanie się otwarcie MJM na szerszą grupę zwiedzających poprzez udostępnienie zbiorów on-line, odświeżenie oferty wystawienniczej wzbogaconej o nowe technologie oraz dostosowanego do wystaw nowego programu edukacyjnego dostępnego dla bardziej zróżnicowanej grupy odbiorców.

 

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa

 

 

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” w latach 2014-2020 oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Kwota dofinansowania:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – 21 250,00 EUR

 

Mobilność 1 Barcelona  - marzec 2020 – 6 osób

Mobilność 2 Barcelona – maj 2021 – 4 osoby

Mobilność 3 – job shadowing obserwacje – październik 2021

 

 

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle