muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń nieekspozycyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Aranżacja i realizacja stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych

Termin składania ofert: 2022-02-04  08:00

 

Znak sprawy: MJM ZP.26-1/D/2022

 

Przetarg prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art.275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), poniżej progów unijnych wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń nieekspozycyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Aranżacja i realizacja stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu".

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle