muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Zakup gablot ekspozycyjnych na potrzeby tworzenia wystaw w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Termin składania ofert: 2022-09-08 do godziny 12:00

 

Znak sprawy: MJM-ZP.26-3/D/2022

 

Przetarg prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art.275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), poniżej progów unijnych wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zakup gablot ekspozycyjnych na potrzeby tworzenia wystaw w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle