muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA ROBOTY REMONTOWO-KONSERWATORSKIE BUDYNKÓW (DWORU I KAPLICY) W MUZEUM JANA KOCHANOWSKIEGO W CZARNOLESIE.


Radom dn. 22.02.2013r.   

MJM-III-214/3/U/2013      
                                              

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Postępowanie udzielane na podst. Art. 4 ust.8 ustawy pzp z dn.29 stycznia 2004r., tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113,poz.759 z póź. zm., tekst ujednolicony z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy –Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U.2012, poz.1271) oraz obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 14 000 euro.

 

Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i opaski drenażowej wokół dworku i kaplicy, renowacja tynków zewnętrznych wraz z malowaniem elewacji obu budynków, konserwacja schodów kamiennych, konserwacja witraży od zewnętrznej strony kaplicy, renowacja tynków wewnętrznych w przyziemiu dworku, wykonanie i wymiana okien i drzwi w dworku.

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle