muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

"Cyfrowy symbolizm. Zero-jedynkowy świat Muzeum Malczewskiego"

Kursy metodyczne w Europass Teachers Academy w Barcelonie

 

W ramach projektu "Cyfrowy symbolizm. Zero-jedynkowy świat Muzeum Malczewskiego" o numerze identyfikacyjnym POWERAE-2019-1-PL01-KA-104-062602  sześcioro pracowników naszego muzeum ukończyło kursy metodyczne prowadzone przez Europass Teachers Academy w Hiszpanii.  Tematyką kursów było „Tworzenie zdjęć i filmów”, na której uczestnicy nauczyli się tworzyć krótkie filmy na potrzeby mediów społecznościowych naszego muzeum, oraz „Tablety i smartfony: używanie narzędzi mobilnych jako narzędzi edukacyjnych”, na której zdobyli umiejętność wykorzystywania programów i aplikacji w celach edukacyjnych.

 

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” w latach 2014-2020 oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Autor zdjęć: Damian Jendrzejczyk

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle