muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Dotknąć Malczewskiego – dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki

,,Dotknąć Malczewskiego – dziedzictwo kulturowe w zasięgu ręki” to projekt mający na celu przygotowanie pracowników do prowadzania działań edukacyjnych pod kątem pracy z osobami niewidzącymi i niedowidzącymi. Pod koniec maja pracownicy Muzeum wzięli udział w wyjeździe obserwacyjnym tzw. z ang. ,,job shadowing” (obserwacja pracy) w dwóch instytucja muzealnych w stolicy Bułgarii - Sofii. Jako pierwsza gościła muzealników Galeriya Rakursi OOD, jest to niezależna galeria sztuki nowoczesnej i współczesnej, która w latach 2014-2017 była partnerem w międzynarodowym projekcie  BaGMIVI - Bridging the Gap Between Museums and Individuals with Visual Impairments  (Niwelowanie różnic między muzeami i osobami z wadami wzroku) w ramach programu ERASMUS + Program. Podczas spotkania, które prowadzała Pani dyrektor galerii Rumyana Yoneva poruszane były tematy dotyczące organizacji wystaw/ekspozycji oraz warsztatów dla osób z dysfunkcją wzroku. Zakres zagadnień tematycznych podczas prowadzonych w Galerii wystaw/warsztatów obejmował różne dziedziny poczynając od archeologii (skarby Trackie), historię Bułgarii, poprzez różne prądy/style w sztuce. Dobrze udokumentowane relacje z przeprowadzanych w Galerii aktywności stały się doskonałym asumptem do dyskusji, oraz na bieżąco rozwijanych zapytań. Szczególnie cenne wskazówki dotyczyły organizacji współpracy ze szkołami dla dzieci niewidomych.  Galeria regularnie przygotowuje zajęcia dla dzieci i młodzieży ze szkoły - Louis Braille School for Visually Impaired Children in Sofia. Niepodważalnym atutem spotkania w Galeriya Rakursi OOD była rozmowa o  doświadczeniu pracowników jakie zdobyli uczestnicząc w międzynarodowym projekcie BaGMIVI łączącym współpracę różnych sektorów  (muzea-uniwersytety-szkoły). Obecnie Galeriya Rakursi OOD jest zaangażowana w projekt UNESCO odnoszący się do promocji i udostępniania dziedzictwa Bułgarii osobom niewidomym.

 

 Kolejne spotkanie odbyło się w National Gallery Kvadrat 500, dzięki uprzejmości Pana Martina Kostashki nasi muzealnicy zapoznali się z kolekcją malarstwa XIX i XX wieku oraz propozycjami zwiedzania dla osób z dysfunkcją wzroku.  Narodowa Galeria Kwadrat 500 jest przygotowana zarówno do zwiedzania przez indywidualne osoby jak i grupy, dla tych osób przewidziane są odpowiednie warsztaty i prace manualne.

Mamy nadzieję, że te wizyty obserwacyjne zaowocują w przyszłości kolejną współpracą.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” w latach 2014-2020 oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle