muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Kalendarz archeologiczny na rok 2021

Kalendarz archeologiczny na rok 2021 ze zdjęciami zabytków pochodzących z badań cmentarzyska kultury przeworskiej w Żelaznej Nowej. Na poszczególnych kartach przedstawiono grafiki obrazujące rekonstrukcję lub funkcję poszczególnych przedmiotów.  Karty posiadają także opis zabytków i miejsce ich znaleziona.

 

Projekt badawczy dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach działania:  Dziedzictwo kulturowe, program: Ochrona zabytków archeologicznych. Wsparcie na realizację zadania Muzeum otrzymało także od Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle