muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno- historycznej”

ZNAK SPRAWY: MJM -ZP.26-6/RB/2018

 Radom dnia 12.09.2018r.

Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno- historycznej”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro i poniżej progów kwotowych określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r., Dz. U. z  2017 r.  poz. 1579 ze zmianami .

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle