muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Opracowania koncepcji merytorycznej wystawy Archeologiczno-Historycznej usytuowanej w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w Radomiu rynek 4/5

 MJM-III-26-6/2016

Radom dnia 24.02.2016r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o wartości zamówienia publicznego  poniżej 30 000 euro prowadzonego  na podstawie
Zarządzenia Nr 6/2014 Dyrektora Muzeum im. J. Malczewskiego
z dnia 18 kwietnia  2014 r. w związku z art. 4 ust. 8  ustawy – prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zmianami)

 

Dotyczy:  OPRACOWANIA KONCEPCJI MERYTORYCZNEJ WYSTAWY ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEJ USYTUOWANEJ W ZABYTKOWYCH KAMIENICACH GĄSKI I ESTERKI W RADOMIU RYNEK 4/5

 


Załączniki do pobrania:

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle