muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Przygotowanie i renowacja zabytkowych mebli aptecznych z „APTEKI W RYNKU”

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

wartości zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł, działając na podstawie Zarządzenia Nr 24/2020 Dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego z dnia 31.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu realizacji wydatków o wartości szacunkowej  niższej niż 130 000 zł (netto) oraz wydatków dokonanych na podstawie art. 11 ust. 5 pkt  2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

 

Dotyczy: Przygotowania i renowacji zabytkowych mebli aptecznych z "APTEKI W RYNKU"

 

 

Termin składania ofert do 07.10.2021r. do godz. 9.00

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle