muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Żelazna Nowa - Monografia

Zwieńczeniem pracy nad programem: Ochrona zabytków archeologicznych  jest monografia pt. „Żelazna Nowa, stanowisko 2. Cmentarzysko kultury przeworskiej z Zapilcza na południowym Mazowszu”. Jest to kolejny tom serii wydawniczej „Ocalone dziedzictwo archeologiczne" wydawnictwa Profil-Archeo. Stanowisko w Żelaznej Nowej było badane w latach 2007, 2008, 2015 i 2017.

 W świetle dotychczasowych badań stanowisko 2 w Żelaznej Nowej należy do najbardziej interesujących odkryć na południowym Mazowszu. Już wstępne datowanie nekropoli pozwala na zaliczenie jej do długo funkcjonujących cmentarzysk kultury przeworskiej (I w. p.n.e. – III w. n.e.).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach działania:  Dziedzictwo kulturowe, program: Ochrona zabytków archeologicznych, zadanie  pt. ,,Cmentarzysko kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej, stan. 2, pow. kozienicki, woj. mazowieckie".  Wsparcie na realizację zadania Muzeum otrzymało także od Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle