muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Zakup i montaż rolet okiennych w budynku głównym Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”

ZNAK SPRAWY: MJM -ZP.26-3/D/2017                                                 
Radom 01.09.2017r.

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro i poniżej progów kwotowych określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r., Dz. U. z  2017 r.  poz. 1579 ze zmianami (zwanej dalej Pzp) .

 

 

 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„Zakup i montaż rolet okiennych w budynku głównym

 Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle