muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji c.o. w obrębie dziedzińca Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Znak sprawy: MJM ZP.26-1/Rb/2021

 

Przetarg nieograniczony prowadzony w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art.275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), poniżej progów unijnych wskazanych w  art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji c.o. w obrębie dziedzińca Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

 

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle