muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

PRZETARG NIEOGRANICZONY


o wartości  powyżej 30 000 euro i poniżej progów kwotowych określonych  w art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo  zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia 2004r,tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z póz..zm. na:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MUZEUM  IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU

Numer ogłoszenia: 245448 - 2015; data zamieszczenia: 18.09.2015r.

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle